آشنایی با نرم افزار ToposPro

علم مواد و شیمی بلور به یک سطح جدید از توسعه رسیده است که مدیون ادغام عمیق روش های ریاضی و آلگوریتم های کامپیوتری برنامه های مدل سازی است و تفسیر ...


تاریخ نشر :1399/08/07 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

تقارن در کریستال ها

تقارن نقش مهمی در شیمی ایفا می کند و بسیاری از مباحث نظری شیمی از نظریه تقارن سرچشمه می گیرند. کاربردهای تقارن در حل بسیاری از مسائل  مانند ...


تاریخ نشر :1399/08/07 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آموزش نرم افزار ORTEP

نرم افزار ORTEP که مخفف (Orleep Thermal Ellipsoid) است، نرم افزاری تخصصی در زمینه آنالیز انواع ساختارهای کریستالی در شیمی است. این نرم افزار با زبان برنامه ...


تاریخ نشر :1399/08/07 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

کتاب Crystal Structure Analysis :A Primer

 در این کتاب توضیح داده می شود که چگونه و چرا معماری دقیق سه بعدی از مولکول ها را می توان با آنالیز الگوهای پراش بدست آمده از تفرق اشعه ایکس ...


تاریخ نشر :1399/08/06 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آموزش نرم افزار Xpert High Score Plus بخش 2

نرم افزار Xpert High Score Plus نرم افزاری برای آنالیز داده های الگوی پراش اشعه ایکس می باشد.از جمله کاربردهای این نرم افزار می توان به تعیین فازها، آنالیزهای کریستالوگرافی، ...


تاریخ نشر :1399/08/05 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

آموزش نرم افزار Xpert High Score Plus بخش 1

نرم افزار Xpert High Score Plus نرم افزاری برای آنالیز داده های الگوی پراش اشعه ایکس می باشد.از جمله کاربردهای این نرم افزار می توان به تعیین فازها، ...


تاریخ نشر :1399/08/05 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

آموزش نرم افزار Xpert High Score Plus بخش 3

نرم افزار Xpert High Score Plus نرم افزاری برای آنالیز داده های الگوی پراش اشعه ایکس می باشد.از جمله کاربردهای این نرم افزار می توان به تعیین فازها، آنالیزهای کریستالوگرافی، ...


تاریخ نشر :1399/08/05 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

آموزش نرم افزار Xpert High Score Plus بخش 4

نرم افزار Xpert High Score Plus نرم افزاری برای آنالیز داده های الگوی پراش اشعه ایکس می باشد.از جمله کاربردهای این نرم افزار می توان به تعیین فازها، آنالیزهای کریستالوگرافی، ...


تاریخ نشر :1399/08/05 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

مقاله Definition of the halogen bond

ممقاله Definition of halogen bond نوشته Gautam Desiraju  و همکارانش درباره پیوند هالوژنی در ساختار ترکیبات است. هدف این مقاله ارائه تعریفی از پیوند هالوژنی ...


تاریخ نشر :1399/08/04 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آموزش نرم افزار Avogadro قسمت 1

نرم افزار آواگادرو، نرم افزاری ساده و کاربردی برای ساختن input  جهت کار با نرم افزارهای محاسباتی از جمله Gamess و Gaussian است. آواگادرو با گرافیک ...


تاریخ نشر :1399/08/04 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

آموزش نرم افزار Mercury (پیشرفته) بخش 4

نرم افزار Mercury از سری برنامه های تخصصی شیمی برای شبیه سازی ساختار کریستال ها به صورت سه بعدی از دانشگاه کمبریج است. از این نرم افزار برای بررسی دقیق ساختار ...


تاریخ نشر :1399/08/03 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آموزش نرم افزار Mercury (پیشرفته) بخش 5

نرم افزار Mercury از سری برنامه های تخصصی شیمی برای شبیه سازی ساختار کریستال ها به صورت سه بعدی از دانشگاه کمبریج است. از این نرم افزار برای بررسی دقیق ساختار ...


تاریخ نشر :1399/08/03 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

بلورشناسی یا کریستالوگرافی(Crystallography)دانشی است که چیدمان اتم هاو مولکول ها با نظم بلندبرد را ساختار حالت جامد مواد بلوری با استفاده از پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار داده است و قویترین تکنیک شناسایی ساختار مواد بلوری در مقیاس آنگستروم است. طراحی، تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد بلورین در حوزه کریستالوگرافی قرار دارد.

اعضای افتخاری گروه کریستالوگرافی ایران

شامل اساتید برجسته کشور هستند که در زمینه های مختلف تحقیقاتی حوزه کریستالوگرافی به صورت تخصصی فعالیت نموده و ازاعضای هیات علمی دانشگاه های کشور می باشند.