آموزش نرم افزار PLATON بخش 1

نرم افزار PLATON توانایی شبیه سازی کریستال و انجام محاسبات کریستالوگرافی بر روی آن را دارد. از جمله محاسباتی که این نرم افزار انجام می دهد می توان به محاسبات پیوندها، زاویه ها، پیچش ها و ... اشاره کرد. همچنین این نرم افزار تستهای متفاوت ( مانند تقارن از دست رفته و...) و فیلترهای متفاوت کریستالوگرافی ( مانند DIFABS و...) را نیز دارد. 

مدرس: یلدا خوش اخلاق دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

#crystal #crystallography #PLATON #Dr_Salimi #Ircrystal #Iranian_Crystallography_Group #کریستال #کریستالوگرافی #مهندسی_کریستال #گروه_کریستالوگرافی_ایران